Facebook Instagram
Objednávky přijaté v pátek po 12. hod. budou vyřizovány následující pracovní den.
EXTRA SLEVA 5%
DENB Power kleber (PU…
xxx
Koupit
Kód: 106207
EAN: 8595100120526
Značka: Den Braven
Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního kamene, betonu, sádrokartonu, koberců (plsť, textil apod.) Tlumí hluk a vibrace,… Celý popis
180,00 Kč s DPH za ks
Osobní odběr již dnes
Skladem prodejna 10 ks
Louny: SKLADEM 5 ks - k vyzvednutí ihned na prodejně
Žatec: SKLADEM 5 ks - k vyzvednutí ihned na prodejně
K odběru na: 2 prodejnách
ks

Parametry

Materiál polyuretan
Barva krémová
Obal kartuše
Bezpečnostní list Stáhnout soubory
Počet kusů v balení 12 ks
Objem 300 ml
Speciální nabídka
Anděl mango vyřezávaný 30x7,5x47 cm

DENB Power kleber (PU lepidlo D4) 300 ml

Popis produktu

Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního kamene, betonu, sádrokartonu, koberců (plsť, textil apod.) Tlumí hluk a vibrace, lehce napěňuje a vyplňuje nerovnosti. Není agresivní k podkladu, odolává běžným chemikáliím a povětrnostním vlivům. Rovněž je vhodné k lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čluny, podlahy aj.). Lepení lakovaných a nesavých povrchů. K fixaci polic, desek, schodnic nebo parapetů. Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty.

Vlastnosti

Po vytvrzení lze brousit a přetírat;
Odolné vůči vodě, třída namáhání D4 dle normy ČSN EN 204;
Materiál – polyuretan, bez obsahu rozpouštědel;
Odolné běžným chemikáliím;
Extrémně přilnavé i bez lisovacích tlaků téměř ke všem povrchům i k vlhkým podkladům;
Těžce zápalné

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu na www.denbraven.cz.


Typ nebezpečnosti

Nebezpečí
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Dále obsahuje: difenylmethandiisokyanát (isomery a homology).
U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).

obal: kartuše objem: 300 ml barva: krémová materiál: polyuretan

Značka

Den Braven

Parametry

Materiál polyuretan
Barva krémová
Obal kartuše
Bezpečnostní list Stáhnout soubory
Počet kusů v balení 12 ks
Objem 300 ml
Speciální nabídka
Anděl mango vyřezávaný 30x7,5x47 cm

Načítání obsahu...
Na vašem soukromí nám záleží Používáme soubory cookie a podobné nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili nakupovat, vylepšovali Váš zážitek z nakupování a mohli poskytovat naše služby.
Více informací Méně informací